Rozliczenie kryptowalut - pytania i odpowiedzi | Biuro TAXO ACC  (Przeczytany 3170 razy)

0 użytkowników i 1 Gość - przeglądają ten temat

6 miesięcy temu
Dziękujemy za pytania. Na wstępnie pragniemy przeprosić wszystkich czytelników za późne odpowiedzi - staramy się jak możemy, jednak nasi eksperci w tym momencie mają ogrom pracy związany z rozliczeniami. Będziemy starali się jak najszybciej odpowiedzieć na pozostałe pytania.

>Uwzględniając nowe zasady opodatkowania czy systematyczny handel kryptowalutami wymaga działalności gospodarczej?
 
Nie wymaga, gdyż od 1 stycznia 2019 r. – z wyjątkiem podmiotów gospodarczych prowadzących kantory walut wirtualnych czy giełdy – nie jest możliwy obrót kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej. Istotnie do końca 2018 r. przychody ze sprzedaży kryptowalut zaliczyć można było do przychodów z praw majątkowych lub do przychodów z działalności gospodarczej. W zasadzie to, do którego ze źródeł trafić miały finalnie wypracowane zyski zależało m.in. od uznania prowadzonej nieprofesjonalnej działalności w zakresie obrotu kryptowalutami jako działalności gospodarczej, a co było możliwe wtedy, gdy aktywność zawodowa inwestora miała cechy działalności gospodarczej (wykonywana była w sposób ciągły i zorganizowany).
 
Od momentu wejścia w życie zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Od 1 stycznia 2019 r.  stan prawny uległ zasadniczej zmianie, bowiem przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut zaliczane będą do odrębnego źródła przychodów, a jakim są kapitały pieniężne opodatkowane podatkiem dochodowym wynoszącym 19% uzyskanego dochodu.
 
Najważniejsze z punktu widzenia inwestora – tradera – jest to, że kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne – dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnym w 2019 r. nadal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Taka kwalifikacja byłaby bowiem wadliwa i w przypadku kontroli podatkowej mogłaby narazić podatnika na dotkliwe sankcje. Innymi słowy, w sytuacji gdyby Podatnik nadal w 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i w jej ramach wykazywał (zwłaszcza w księdze przychodów i rozchodów) obrót kryptowalutami, to tego rodzaju czynności byłyby działaniami wadliwy (konieczna byłaby korekta zapisów księgowych, uiszczone zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego mogłyby okazać się w obliczu końcowego rozliczenia podatkiem nadpłaconym lub niedopłaconym). Oznacza to wszystko, że założenie lub dalsze prowadzenie „działalności gospodarczej” typowo pod obrót kryptowalutami jest niemożliwe.
 
Jedynym wyjątkiem w tym zakresie – jak wspomniałem i co wynika wprost z przepisów - będzie działalność  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwa w takiej wymianie, czy też prowadzących rachunki dających możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany, a zatem w praktyce: dla giełd walut wirtualnych, czy też kantorów.
 


>W okolicach czerwca-lipca podobno kończy się warunkowe zwolnienie z podatku PCC, czy nowe zasady opodatkowania zmieniło coś w tym temacie?
 
Istotnie do 30 czerwca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1346). Na chwilę obecną nie wiadomo mi nic na temat tego, aby miały miejsce prace nad projektem nowego rozporządzenia o podobnej treści lub też projektem w sprawie zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Można jedynie przypuszczać, że stosowne ruchy ze strony Prawodawcy – we wskazanym zakresie – wystąpią w okolicach czerwca 2019 r.

aaa