Rozliczenie kryptowalut - pytania i odpowiedzi | Biuro TAXO ACC  (Przeczytany 3159 razy)

0 użytkowników i 1 Gość - przeglądają ten temat

6 miesięcy temu
>Czy dobrze myślę, że wypełniamy PIT-38 i płacimy od tej zamiany jedynie podatek belki od zysków kapitałowych wynoszący zawsze 19%?

Tak i nie – pytanie, które Pan zadał jest pytaniem sformułowanym nieprecyzyjnie.
 
Istotnie od 1 stycznia 2019 r.  przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut zaliczane będą do odrębnego źródła przychodów, a jakim są kapitały pieniężne opodatkowane podatkiem dochodowym wynoszącym 19% uzyskanego dochodu. Skala podatkowa nie wzrasta w miarę, gdy zwiększa się dochód (podstawa opodatkowania).
 
Podatek płaci się najpóźniej w dniu, gdy należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), na formularzu PIT-38.
 
Podatku nie płaci się od zamiany, ale od dochodu, który ustala się podstawie zdarzeń, które ustawodawca określa jako odpłatne zbycie waluty wirtualnej. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Powstaje pytanie, czy zastosowanie znajduje tutaj zwolnienie, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT (zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 złotych). W przepisach nie ma wyłączenia tego zwolnienia w odniesieniu do – bądź co bądź – zamiany waluty wirtutalnej na towar, a do której dochodzi przy „płatnościach” dokonywanych za np. dobra konsumpcyjne poniżej wskazanej wartości.
 
Rzecz jasna te zasady dotyczą stanów faktycznych zaistniałych po 1 stycznia 2019 r. i odnoszą się do rozliczenia za 2019 r., które zrobić trzeba będzie w 2020 r.

>Jakie dokumenty wystarczy mieć w razie kontroli urzędu skarbowego, aby móc potwierdzić skąd pochodzą te pieniądze.


Ustawodawca zdefiniował czym jest według niego przychód z odpłatnego zbycia kryptowalut, a także jakie wydatki mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu, tj. stanowią je udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów takich jak kantory kryptowalut, czy giełdy.

Oznacza to wszystko, że nadal trzeba mieć:

- dowody wydanych pieniędzy na nabycie walut wirtualnych (FIATÓW) – np. potwierdzenia przelewów na rachunki bankowe giełd, czy kantorów i itp.;

- dowody potwierdzające wartość pobranej prowizji od transakcji zbycia waluty wirtualnej na walutę tradycyjną;

- dowody potwierdzające otrzymane pieniądze w walucie tradycyjnej z giełd, czy kantorów i itp.

Warto podkreślić, że w przypadku zbycia walut wirtualnych na walutę tradycyjną, ale braku wypłat FIATÓW na konto bankowe, wciąż powstaje przychód w rozumieniu przedstawionym powyżej. Dlatego – teoretycznie – powinno się być w stanie udostępnić do wglądu historię obrotów kryptowalutami na danej giełdzie, a z której będzie wynikać, że wartość przychodów z tytułu zbycia kryptowalut do FIATÓW była taka, jak to wykazaliśmy w zeznaniu rocznym PIT-38.

 

>Czy w przypadku kontroli trzeba potwierdzać skąd w ogóle mamy kryptowaluty, czy US interesują jedynie pieniądze na naszym koncie i czy został zapłacony od nich podatek?


Kontrola prowadzona przez organy podatkowe ma zadanie ustalić, czy wartości wykazane w zeznaniu (deklaracji) rocznym są zgodne z prawdą. Teoretycznie zatem organy podatkowe mogą interesować się, jakie jest źródło posiadanych kryptowalut (np. sprzedanej znacznej ilości coinów X w kwietniu 2019 r.) – zwłaszcza, jeżeli w 2018 r., 2017 r. i jeszcze wcześniej podatnik nie wykazywał w zeznaniach rocznych, że osiąga jakiekolwiek przychody ze źródła przychodów, jakim były tzw. inne prawa majątkowe (wówczas kryptowaluty i obrót nimi w ten sposób należało klasyfikować). Skoro bowiem Podatnik nie wykazywał w przeszłości takich zdarzeń w składanych zeznaniach (a organy podatkowe mają wgląd w poprzednio składane zeznania) – a nagle w kwietniu 2019 r. sprzedaje posiadane coiny X – to teoretycznie pochodzenie tych kryptowalut może intereresować organy podatkowe, bowiem świadczyć to może o tym, że poprzednio składane deklaracje podatkowe były złożone niezgodnie z stanem rzeczywistym (no chyba, że posiadane coiny X były wydobytymi kryptowalutami, nabytymi pierwotnie).

 

>Czy są jeszcze jakieś istotne rzeczy, o których trzeba pamiętać w przypadku takiej zamiany?

Powyższe pytanie jest niezrozumiałe.

aaa