Rozliczenie kryptowalut - pytania i odpowiedzi | Biuro TAXO ACC  (Przeczytany 3165 razy)

0 użytkowników i 1 Gość - przeglądają ten temat

6 miesięcy temu
Dzień dobry.

Pokrótce opiszę sytuację w jakiej się obecnie znajduję.
Otóż pod koniec 2017 roku przesłałem pewną ilość btc na giełdę Hitbtc. Na przełomie 2017/2018 roku dokonałem kilkudziesięciu wymian krypto-krypto, po czym ostatecznie wymieniłem btc na pewną kryptowalutę, którą z kolei przesłałem na portfel MEW. Aktualnie kryptowaluta leży na portfelu czekając na hossę. Do tej pory jednak nie dokonałem rozliczenia w PIT z tego tytułu tj. wymiany krypto-krypto. Co mogę w tej chwili zrobić, aby w razie ewentualnej wymiany na FIAT ww. kryptowaluty i wypłaty FIAT na konto bankowe, wszystko odbyło się zgodne z literą prawa?

Najlepszym źródłem – w opisanej przez Pana sytuacji – byłoby – w zależności od tego, który wariant okazałby się korzystniejszy podatkowo:
 
złożenie korekt za 2017 r. i 2018 r.
wykazanie tych kosztów w zeznaniu za 2019 r. na mocy art. 23 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193), zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT (tj. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podatnik wykazuje odpowiednio w zeznaniu składanym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.
 
Proszę zwrócić uwagę, że wybierając model b) nie można przyjąć za koszty:
- prowizji poniesionych przy wymianie krypto-krypto;
- skorzystać neutralności podatkowej barteru krypto-krypto w latach 2017 r. i 2018 r.
 
W rezultacie kosztem uzyskania przychodu, który wykaże Pan w zeznaniu za 2019 r. będzie: koszt prowizji przy transakcjach KRYPTO-FIAT/FIAT-KRYPTO, pierwotne wydane FIATY na krypto.
 
Koszty należy wykazać niezależnie od tego, czy do zbycia zgromadzonych krypto dojdzie w 2019 r., czy jeszcze później. Stanowi o tym litera prawa, tj. art. 22 ust. 16 i art. 30b ust. 6a ustawy o PIT.
 
Art. 22 ust. 16 Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.
 
Art. 30b ust. 6a.W zeznaniu podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

aaa