Finał: Jak Państwo olewa obywateli, czyli efekty prac zesp. PMM. ds. kryptowalut  (Przeczytany 6379 razy)

0 użytkowników i 1 Gość - przeglądają ten temat

 • *
 • becometa (OP)
 • Posty: 217
 • Od: 10/2017
2 lat temu, zmieniony 2 lat temu przez becometa
{alt}


Poniżej znajduje się ściana tekstu opisująca finał sprawy o której pisałem na Wykopie w dniu 26/03/2018- Jak Państwo olewa obywateli, czyli efekty prac zesp. ds. kryptowalut (ich brak)Zespół roboczy powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego do zbadania m.in kwestii kryptowalut (więcej o tym pisałem tutaj), po drobnych utarczkach słownych i zatajaniu informacji na temat swojej działalności, a w ostateczności po interwencji Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w końcu ujawnił swoje zamiary i szczegóły dotychczasowej działalności.

Krótkie streszczenie w formie kalendarium dla osób czytających po raz pierwszy
19/01/2018 - Powołanie zespołu ds. zbadania i analizy istotnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz interesów konsumentów i Państwa w sferze gospodarczej i finansowej przez Premiera Mateusza Morawieckiego (brak publicznego oświadczenia).
24/01/2018 - Davos, Premier Mateusz Morawiecki udziela wywiadu Bloombergowi i mówi o konieczności zbadania i uregulowania rynku kryptowalut
25/01/2018 - Davos, Premier Mateusz Morawiecki udziela wywiadu RMF FM i mówi o powołanym przez niego zespole ds. zbadania kwestii kryptowalut. Jednocześnie zastrzega, iż za miesiąc pojawią się pierwsze rezultaty działań zespołu.
25/02/2018 - Termin ujawnienia pierwszych rezultatów działań zespołu mija.
01/03/2018 - Wysyłam zapytanie do Centrum Informacyjnego Rządu o powód opóźnienia oraz zapytanie o dokładny skład powołanego zespołu i rezultaty jego działań.
08/03/2018 - Ponawiam wcześniej wysłaną wiadomość do Kancelarii Premiera RP oraz do Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.
09/03/2018 - Posłowie Jacek Wilk, Michał Jaros oraz Jakub Kulesza zwołują Parlamentarny Zespół ds. kryptowalut
22/03/2018 - Przedstawiciel BIP w Kancelarii Premiera (pani Agnieszka Kowalska) odpowiada, iż w sprawie zespołu powołanego przez Premiera Morawieckiego mam zgłosić się do UOKiK. To też uczyniłem tego samego dnia.
26/03/2018 - Rzecznik Prasowy UOKiK (pani Małgorzata Cieloch) informuje mnie, że działalność zespołu oraz wyniki jego prac mają niejawny charakter. Tego samego dnia wieczorem publikuję informację na Wykopie o tej sprawie - „Jak Państwo olewa obywateli, czyli efekty prac zesp. ds. kryptowalut (ich brak)". Znalezisko trafia na stronę główną.
27/03/2018 - Zgodnie z propozycją osób komentujących znalezisko, zgłaszam się o pomoc do Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z uwagi na zatajanie przez UOKiK oraz KPRM informacji na temat działań w/w zespołu (co nie powinno mieć miejsca).
05/04/2018 - Watchdog Polska sugeruje powołanie się na konkretne zapisy w ustawach w korespondencji z UOKiK oraz w przypadku braku uzyskania informacji skierowanie skargi do WSA na bezczynność Urzędu.
06/04/2018 - Po raz ostatni nawiązuję kontakt z Rzecznikiem UOKiK w której wskazuje argumenty przedstawione przez Watchdog Polska oraz zastrzegam, iż w przypadku nie spełnienia żądań, bez zwłoki złożę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Urzędu.
09/04/2018 godz 15.00 - Rzecznik UOKiK przesyła szczegółowe odpowiedzi na zadane prze zemnie pytania.
09/04/2018 godz 16:17 - Ministerstwo Finansów publikuje informacje na Twitterze o następującej treści:Kilka zdań ode mnie w tej sprawie
W pierwszej kolejności chciałbym podziękować Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która zaangażowała się w sprawę, udzieliła szybkiej konsultacji i pomogła uzyskać jakąkolwiek odpowiedź od Urzędu w interesującej mnie i wielu entuzjastów kryptowalut sprawie.

Druga sprawa: treść oświadczenia wysłanego przez Rzecznika UOKiK publikuję dopiero teraz, za co mogę jedynie przeprosić. Odpowiedź uzyskałem już 9 kwietnia. Prywatnie jednak zaangażowany byłem w kilka przedsięwzięć, które dosyć mocno ograniczyły mój czas przeznaczony m.in dla Kryptowaluty.org.pl, a których efekty zaczynają ukazywać się w świetle dziennym właśnie teraz.

{alt}

Jednym z takich projektów jest inicjatywa powołania Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w skrócie IGBiNT. Na dzień dzisiejszy odbyły się już dwa spotkania Komitetu Założycielskiego, których byłem jednym ze współorganizatorów. Jestem również jedną z kilku osób, które podjęły się urzeczywistnienia idei utworzenia reprezentacji takich grup jak: Giełdy, kantory i kopalnie kryptowalut, Software House'y, Deweloperzy, Influencerzy, Traderzy, Biura Rachunkowe, Kancelerie Prawne i szeroko pojęte Nowe Technologie.  Pomysł powołania takiego "partnera do rozmów z rządzącymi" pojawił się w lutym br. Więcej na ten temat znajduje się na forum.bitcoin.pl (#1 #2 - dla osób odpowiednimi uprawnieniami, #3 #4).

Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich przedsiębiorców obracających się w w/w branżach do zapoznania się ze stroną, ewentualnego kontaktu w razie wystąpienia pytań i złożenia deklaracji członkostwa w Izbie.

O co zapytałem CIR, KPRM i w końcu UOKiK, który koordynuje działania zlecone mu przez Premiera Mateusza Morawieckiego?
Cytat
1.     Czy w/w zespół odbył jakiekolwiek spotkania z których został sporządzony protokół lub zarejestrowany został ich przebieg w formie nagrania audio lub obrazu wideo, tak aby móc się z nim(i) bliżej zapoznać?
2.     Jaka jest robocza nazwa zespołu? W wypowiedziach Premiera pojawiały się dwie nazwy: zespół ds. niebezpiecznych instrumentów finansowych oraz zespół ds. piramid finansowych. Która z nich obowiązuje?
3.     Czy w/w zespół planuje opublikowanie rezultatów ze swoich spotkań do wiadomości publicznej w przystępny dla potencjalnie zainteresowanych osób sposób? Tym samym czy rezultaty działania zespołu będą w ogóle upublicznione?
4.     Czy oprócz wymienionych w wywiadzie członków zespołu, tj. Prezesa KNF, ministra, koordynatora służb specjalnych, Prokuratora Krajowego, Ministra Spraw Wewnętrznych, w obradach zespołu uczestniczył ktoś jeszcze?
5.     Czy Premier planuje powołanie innych zespołów, których zadaniem byłoby wypracowanie rekomendacji lub bliższe zbadanie tematu kryptowalut?

Co przekonało UOKiK do odtajnienia informacji?
Powołanie się na odpowiednie paragrafy w ustawach oraz poinformowanie o ewentualnym skierowaniu skargi do WSA na bezczynność Urzędu w przypadku braku ujawnienia żądanych informacji.
Cytat: Treść wiadomości wysłanej do Rzecznika UOKiK w dniu 06/04/2018
Szanowna Pani,
 
informacje o które pytam w punktach 1-4 są informacjami publicznymi.
Nie określili Państwo charakteru tych informacji, a na gruncie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 winna być wydana decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej jeżeli rzeczone informacje wyłączone są z jawności ze względu na ochronę informacji niejawnych.
W jaki sposób ujawnienie tych informacji mogłoby wpłynąć m.in. na bezpieczeństwo kraju i jego interesy ekonomiczne?
Z punktu widzenia niejasnej sytuacji prawnej kryptowalut w Polsce informacje te są pożądane przez osoby prowadzące biznes oparty o nie/chcące legalnie korzystać z kryptowalut i się z nich rozliczać.
 
Wobec powyższego wnoszę raz jeszcze o udzielenie odpowiedzi na pytania o numerach od 1 do 4.
W przypadku uzyskania odpowiedzi odmownej dot. udzielenie informacji w w/w zakresie, zmuszony będę skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Państwa bezczynność.

Treść odpowiedzi przesłanej przez Panią Małgorzatę Cieloch - Zastępcę Dyrektora w Biurze Prezesa, Rzecznika prasowego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Cytat
Szanowny Panie,

w związku z pytaniami dotyczącymi prac grupy roboczej ds. analizy istotnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz interesów konsumentów i państwa w sferze gospodarczej i finansowej. Przesyłam kilka zdań, które przygotowaliśmy dla mediów właśnie o pracach, rekomendacjach i efektach działań grupy pod naszym kierownictwem.

Informacja na temat prac zespołu:
Grupę roboczą powołał 19 stycznia Premier Mateusz Morawiecki. Powodem były sygnały napływające od inwestorów indywidualnych i instytucji chroniących ich, dotyczące wykorzystywania szeroko rozumianego rynku finansowego do nieuczciwej i nielegalnej działalności. Zagrożenia mogą występować w sferach: podatkowej, korupcyjnej, prania brudnych pieniędzy oraz  ochrony konsumentów.

Obszarami, nad którymi grupa pracowała, były: piramidy finansowe, inwestycje alternatywne, rynek forex, fundusze inwestycyjne zamknięte, obligacje korporacyjne, crowdfunding oraz działalność wirtualnych kantorów nieobjętych nadzorem, kryptowaluty.

Do tej pory odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło 10 instytucji.  Prace grupy nie były rejestrowane, miały charakter roboczy. Koordynatorem był Prezes UOKiK, w jej pracach uczestniczyli przedstawiciele:

 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA),
 • Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP),
 • Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),
 • Ministerstwa Finansów (MF),
 • Narodowego Banku Polskiego (NBP),
 • Prokuratury Krajowej (PK),
 • Komendy Głównej Policji (KGP).
Ponadto na członkowie grupy trzykrotnie spotkali się na z Premierem prezentując stan prac. Ostatnie spotkanie w KPRM odbyło się 27 marca, na którym przyjęte zostały rekomendacje wypracowane przez grupę roboczą oraz harmonogram ich wdrożenia.

Propozycje zmian:
Grupa robocza rekomenduje wzmocnienie organów państwa w sferze organizacyjnej, współpracy i wymiany informacji o bieżących zagrożeniach. Służyć temu ma zestaw 21 rekomendacji, które są punktem wyjścia do dalszych działań. Rekomendanajważniejsze z nich to:

 • Powołanie międzyresortowego zespołu koordynacji instytucji i służb w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szeroko rozumianym rynku finansowymi i zwalczania ich. Sformalizowanie zespołu ułatwi współpracę organom. Celem ma być optymalne wykorzystanie informacji  o ryzykach, nieprawidłowościach i przestępstwach na rynku finansowym.  Zespół nie będzie przejmował kompetencji z poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za realizację ustawowych zadań. (Minister koordynator ma powołać w ramach jednej ze swoich służb odpowiednią komórkę organizacyjną, do której zostaną oddelegowani przedstawiciele innych służb i instytucji).
 • Przygotowanie zmian prawnych, które zwiększą bezpieczeństwo konsumentów oraz transparentność rynku inwestycji alternatywnych. Zmiany legislacyjne i propozycje mają pojawić się do końca roku m.in. w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, o obrocie instrumentami finansowymi, w ustawie o obligacjach, itp.
 • Ograniczenie barier prawnych i wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Maksymalne wykorzystanie dostępnych kanałów współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie aktywności polskich organów w tych organizacjach i sieciach.
 • Polityka edukacyjno-informacyjna, m.in. wprowadzenie obowiązku bezpłatnej publikacji w mediach komunikatów i ostrzeżeń przygotowanych przez organy nadzoru.
Działania w ciągu najbliższych kilku tygodni/miesięcy:

Przygotowanie szczegółowych rekomendacji przez odpowiednie służby, opracowanie propozycji legislacyjnych oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej. Zespół opracował szczegółowy harmonogram realizacji przyjętych rekomendacji. Odpowiedzialność za wdrożenie poszczególnych rekomendacji została przypisana do określonych instytucji i to na nich spoczywa teraz odpowiedzialność przed Prezesem Rady Ministrów.

Słowem zakończenia
To, czy odpowiedź przesłana przez Rzecznik UOKiK jest wystarczająca do oceny pozostawiam Wam.
Sam nie znajdę w obecnej sytuacji więcej czasu na dalsze przepychanki i wymuszanie ujawnienia kolejnych faktów.
Jeżeli ktoś z czytających czuje się na siłach aby dalej wyciągać informacje od UOKiK, który przewodzi całemu zespołowi ds. zbadania kwestii kryptowalut (i nie tylko), niech zgodnie z prośbą Pani Rzecznik wyśle kolejne zapytania za pośrednictwem formularza BIP na stronie UOKIKu. Możecie również powołać się na ten artykuł lub moją korespondencję z Panią Rzecznik ;)
Cytat
Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacją na naszej stronie dotyczącą wniosków bip https://www.uokik.gov.pl/bip.php w przyszłości będę wdzięczna za kontakt pod wskazanym linkiem,

Z poważaniem

Małgorzata Cieloch
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl
tel. 603 124 154
Zastępca Dyrektora w Biurze Prezesa
Rzecznik prasowy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl Artykuł opublikowany na Wykopie: Finał: Jak Państwo olewa obywateli, czyli efekty prac zesp. PMM. ds. Kryptowalut

aaa