Projekt ustawy: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz fin. terroryzmu  (Przeczytany 2637 razy)

0 użytkowników i 1 Gość - przeglądają ten temat

  • *
  • becometa (OP)
  • Posty: 217
  • Od: 10/2017
2 lat temu, zmieniony 2 lat temu przez becometa
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został przyjęty we wtorek 22 stycznia 2018 roku.
Dokument opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji (kliknij aby otworzyć PDF).
Poniżej znajdują się najważniejsze aspekty, które pośrednio lub bezpośrednio odnoszą się do rynku kryptowalut, działalności giełd lub kantorów.

Interesujące dla wszystkich może być to, że w projekcie znalazła się definicja kryptowalut.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Cytat
(...)
walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumiem u ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego
Cytat
17) rachunku - rozumie się przez to:
(...)
e) prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych
zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut
wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany

Pojawiły się również zapisy, kogo dokładniej tyczy się ustawa.

Art. 2. l. Instytucjami obowiązanymi są:
Cytat
(...)
12) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;

aaa