Smart contract - narzędzie na miarę XXI wieku  (Przeczytany 3350 razy)

0 użytkowników i 1 Gość - przeglądają ten temat

  • *
  • becometa (OP)
  • Posty: 217
  • Od: 10/2017
2 lat temu, zmieniony 2 lat temu przez becometa
{alt}
Smart contract - Inteligentny kontrakt i/lub umowa, a więc zbiór zasad oraz reguł zapisanych w kodzie komputerowym oraz łańcuchu bloków (blockchain), które z założenia wzajemnie na siebie oddziałują, zobowiązują dwie lub więcej stron uczestniczących w ich „wykonaniu" do spełnienia zapisanych w nich warunków oraz są prowadzą do wykonania zapisanych w nich akcji. Smart kontrakty możemy spokojnie określić przełomem w dziedzinie cyfrowej transformacji prawa. Najważniejszymi aspektami inteligentnych kontraktów jest to, że są one samo-wykonywalne, całkowicie niezależne od decyzyjności oraz wpływu na nie osób trzecich oraz są automatyczne. Są niejako stosem klocków dzięki którym możliwe jest zbudowanie wielu budowli.

Dotychczasowo znana ludzkości forma umów lub ładniej nazywając kontraktów, zakłada, że obydwie strony porozumienia darzą się zaufaniem w zakresie dotrzymania warunków podpisywanej umowy. Aby doszło do spisania tradycyjnej umowy oraz jej wykonania potrzebne są:
zaufanie, wiarygodne podpisy dwóch lub więcej stron, papier, bardzo często wola osób trzecich

{alt}
W przypadku inteligentnych kontraktów żadne z wyżej wymienionych czynników nie są potrzebne oraz nie wpływają na wykonalność warunków kontraktu. Za zaufanie odpowiada sam kontrakt (kod, aplikacja), którą obydwie strony mogą zweryfikować. Podpisy odbywają się w sposób elektroniczny (przez np. podanie adresów portfeli stron uczestniczących). Papier zastąpiony zostaje przez łańcuch bloków (blockchain) dostępny na każdym komputerze, a osoby trzecie są zbędne. Smart kontrakty zapisane są w ciągu przyczynowo skutkowym: jeżeli wystąpi warunek A, wykonaj akcję B. Na warunki te muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy kontraktu gdyż w innym przypadku nie dojdzie do jego zawarcia. Smart kontrakt (kod, aplikacja) dba o to aby wszystkie warunki zostały spełnione oraz zobowiązania w nim wskazane zostały dopełnione.

Przykłady sytuacji w których Smart kontrakty mogą znaleźć zastosowanie:
1) jeżeli Jan opublikuje artykuł, to uwolnione zostaną środki w wysokości 10 PLN na jego rachunek.
2) jeżeli Jan nie spłaci raty trzeci miesiąc z rzędu w obowiązującym go kredycie gotówkowym, to z jego konta zostaną pobrane automatycznie należności za brakujące miesiące i zostaną przelane na adres do spłaty kredytu.
3) Jan spisuje swój testament. Zawiera w nim warunek, że testament zostanie wykonany, jeżeli z kontraktem nie zostanie nawiązana jakakolwiek transakcja na przełomie 3 miesięcy.
4) (przykład na obrazku po prawo zapisany w formie blokowej oraz na obrazku poniżej w języku Serpentine) Jan zakłada się z Anną o to, że Bitcoin równo za rok od dzisiejszej daty osiągnie kurs wyrażony w amerykańskich dolarach ($) w wysokości $20 000. Jeżeli okaże się, że miał rację, to otrzyma od Anny 0.1 BTC, jeżeli będzie inaczej to Anna otrzyma od niego 0.1 BTC.

{alt}
Czynniki wyróżniające inteligentne kontrakty od tradycyjnych
  • automatyzacja wykonania warunków kontraktu oraz idące za tym brak opóźnień
  • bezpieczeństwo
  • minimalizacja możliwości fałszerstwa - warunki kontraktu zapisane są w łańcuchu bloków (blockchain)
  • dynamiczność - aktualizacja papierowej wersji umowy wymaga.. wydrukowania aneksu lub kolejnego dokumentu w formie papierowej. Smart kontrakty aktualizowane są bezpośrednio w łańcuchu bloków
  • pozbycie się osób trzecich - w relacjach B2B bank bardzo często pełni rolę gwaranta, który dokonuje rozliczenia transakcji pomiędzy np. dostawcą a kupującym (po dostarczeniu dokumentacji, potwierdzeń przelewów, faktur)


Najbardziej znaną oraz używaną formą inteligentnych kontraktów obecnie są te oparte o sieć Ethereum. To na jej podwalinach najczęściej powstają nowe kryptowaluty - w tak zwanym standardzie ERC20.

Kwestie prawne a Smart kontrakty
Jak celnie wskazuje Arkadiusz Szczudło w swoim serwisie futuretech.legal
Cytat
Prawo nie jest niestety jeszcze gotowe na przyjęcie pod swoje skrzydła sieci Blockchain, jak i Smart Contracts w takiej formie, jak są rozumiane dzisiaj. W związku z tym, że rynek kryptowalut jest zderegulowany, również nie istnieją praktyki prawne, które są pewne, stabilne i na których można się wzorować.

Przydatne źródła dotyczące tworzenia inteligentnych kontraktów:
- https://etherscripter.com - narzędzie do konstruowania smart kontraktów w formie blokowej oraz językach LLL i Serpent
- https://etherparty.com - j/w
- https://solidity.readthedocs.io/en/develop/ - dokumentacja programistyczna języka Solidity w którym tworzone są Smart kontrakty Ethereum
- https://www.ethereum.org/dao - jak utworzyć własny kontrakt DAO (Decentralized Autonomous Organization)

Źródła: http://www.futuretech.legal/blockchain-smart-contracts-analiza-prawna/, https://dowbit.pl/ethereum-smart-contracts/, https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/11/21/smart-contracts-on-the-blockchain-can-businesses-reap-the-benefits, http://gomobi.pl/blogi/smart-contracts-zastosowanie/, https://docs.google.com/document/d/1Uhjb4K69l0bSx7UXYUStV_rjuPC7VGo0ERa-7xEsr58/mobilebasic

aaa