Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Kryptowaluty.org.pl

Strony: [1]
1
{alt}
Largest cryptocurrency exchange expands its business with option of buying cryptocurrencies directly with Visa and Mastercard credit cards.
Service is available starting from now and is brought thanks to the Binance recent partnership with Simplex.

Cytat
Simplex is a fintech company that provides worldwide fraud-free payment processing. With a proven track record in high fraud markets, Simplex’s technology enables merchants, marketplaces and crypto platforms to process online payments with complete fraud protection and chargeback coverage.

What cryptocurrencies can be bought this way?
Initially, the service enables you to buy following cryptocurrencies:
(BTC), (ETH), (LTC) and (XRP).
For current Bitcoin price, check here.
Simplex also supports Dash and Bitcoin Cash, however, as of the date of publication, they cannot be purchased through the service available on Binance.

How to buy cryptocurrency on Binance using Visa or Mastercard?
1. Log in to your Binance.com account or »» register ««
2. Head to the binance.com/en/creditcard page
3. Select the cryptocurrency you want to buy
4. Enter the amount (Order Amount) or Base Chard in US dollars - $ (minimum $50)
5. Click on Buy now
6. Confirm transaction details, read and accept the terms of service
7. Click on Go to payment
8. Fill out the form with the required data: Name, surname, e-mail address, phone number, date of birth and billing address
9. Verify your email address by clicking on the link Simplex send you
10. Enter the 4-digit code sent to your phone number
11. Fill out the form with the card details: Name, surname, card number, expiry date and CVV2 code (3 digits written on the back of the card)
12. Wait for verification
13. Ready! If everything's okay, on average after 10-30 minutes the cryptocurrencies you've just bought will become visible in the Balances section of your Binance account


FAQ
» What are the fees?
3.5% of the total transaction value, but not less than $10.


» Is it necessary to perform an Binance account verification (KYC) to use the service?
No, however, Simplex reserves the right to reject the transaction if the card provided by the user is blacklisted.

» What is the base charge currency for the payment?
$ - USD or € - EUR


» Are there any restricted countries to use this service?
Yes, citizens of: Afghanistan, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Cuba, Republic of Korea, Eritrea, Iran, Iraq, Cote d'Ivoire, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, South Sudan, Sudan
For the United States, the following states are excluded: New York (NY), Georgia (GA), Connecticut (CT), New Mexico (NM), Hawaii (HI), Washington (WA)


» What are the transaction limits?
Daily limit per user: $ 20,000
Monthly limit per user: $ 50,000
Minimum transaction value: $ 50Sources: https://www.binance.com/en/creditcard, https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360022498052, https://www.binance.com/en/blog/297658163885826048, own

2
{alt}
Największa giełda kryptowalut dodaje możliwość zakupu kryptowalut przy użyciu kart Visa oraz Mastercard.

Partnerem obsługującym całe przedsięwzięcie została firma Simplex.com
Cytat
Simplex jest firmą z branży fintech, która zapewnia usługi przetwarzania płatności na całym świecie bez dodatkowych opłat. Dzięki udokumentowanym osiągnięciom na rynkach o wysokim poziomie nadużyć i oszustw, technologia Simplex umożliwia sprzedawcom, giełdom i dostawcom usług opartych o kryptowaluty przetwarzanie płatności internetowych z pełną ochroną przed oszustwami i ryzykiem obciążenia zwrotnego.

Jakie kryptowaluty będzie można kupić w ten sposób?
Początkowo za pośrednictwem usługi możliwe będzie zakupienie następujących kryptowalut:
(BTC), (ETH), (LTC) oraz (XRP).
Simplex obsługuje również Dash oraz Bitcoin Cash, jednak na dzień publikacji artykułu nie można ich zakupić przez Binance.

Jak kupić kryptowaluty na Binance przy użyciu karty Visa lub Mastercard?
1. Zaloguj się na swoje konto Binance.com lub »» zarejestruj się ««
2. Przejdź na stronę binance.com/en/creditcard
3. Wybierz kryptowalutę, którą chcesz zakupić
4. Wpisz ilość (Order Amount) lub kwotę w dolarach amerykańskich - $ (minimum $50)
5. Kliknij Buy now
6. Potwierdź szczegóły transakcji, przeczytaj i zaakceptuj regulamin usługi
7. Kliknij Go to payment
8. Wypełnij formularz z danymi: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia oraz adres rozliczeniowy
9. Zweryfikuj adres e-mail klikając na link w wysłanej do Ciebie wiadomości
10. Podaj 4 cyfrowy kod wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu
11. Wypełnij formularz z danymi karty: Imię, nazwisko, numer karty, data wygaśnięcia oraz kod CVV2 (3 cyfry zapisane na tyle karty)
12. Poczekaj na weryfikację
13. Gotowe! Jeżeli wszystko poszło dobrze, to średnio po 10-30 minutach zakupione kryptowaluty znajdziesz w sekcji Salda (Balances) na koncie Binance

FAQ
» Ile wynosi opłata za zakup kryptowalut w ten sposób?
3.5% wartości całej transakcji, ale nie mniej niż $10.

» Czy do skorzystania z usługi konieczne jest wykonanie weryfikacji konta Binance (KYC)?
Nie, jednak Simplex zastrzega możliwość odrzucenia wykonania transakcji jeżeli dostarczona przez użytkownika karta znajduje się na czarnej liście.

» W jakiej walucie rozliczany jest zakup na karcie?
$ - USD lub € - EUR

» Obywatele których krajów nie mogą skorzystać z usługi?
Afganistan, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kuba, Republika Korei, Erytrea, Iran, Irak, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kirgistan, Liban, Libia, Sudan Południowy, Sudan
W przypadku Stanów Zjednoczonych wykluczone są stany: Nowy Jork (NY), Georgia (GA), Connecticut (CT), Nowy Meksyk (NM), Hawaje (HI), Waszyngton (WA)

» Jakie są limity transakcyjne?
Limit dzienny na użytkownika: $20 000
Limit miesięczny na użytkownika: $50 000
Minimalna wartość transakcji: $50Źródła: https://www.binance.com/en/creditcard, https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360022498052, https://www.binance.com/en/blog/297658163885826048, opracowanie własne

3
{alt}
CryptoDiva.io - blockchain capital group as a first Super Representatives candidate gained at least 100 million TRX votes and replaced Guardian Representative (GR) at place #1.

Around 1:30 PM (CEST) CryptoDiva gained a 119 999 998 TRX vote from address TEqNqYVnGdkPFWUvAL1WEc6M7AJ1tejoej and later, around 8 PM (CEST) gained another +6 million TRX vote from address TH7sdyBfYKm8HHja99HJFMSwfW6d3qSdpv. Those 2 votes made it possible to gain #1 seat as a Super Representative that is securing the TRON blockchain network.

CryptoDiva consists of 5 members:
- Lina Armani, registered financial planner, partner of Paretone Capital
- Yimin Shi, software developer, author of "Guide to Blockchain Programming"
- Bob Chen, independent technical advisor,
- Eric Zhao, evelopment engineer at Ant Financial Services Group
- Ben Liu, development engineer at Tencent

CryptoDiva advertises itself as follows:
Our members have participated in a number of major projects, such as the early-stage investment, quantitative product release, trading platform construction and pool fund of TRON. CryptoDiva is a competitive candidate for TRON Super Representative. We plan to use TRON protocol after projects like digital currency quantitative trading pool and ABS trading platform for physical assets are launched on Tron’s public blockchain main net.
(...)
CryptoDiva is also developing its own public chain – capital management chain and program trading platform. Replying on its years’ worth experience in encrypted currency market transaction and project partners, CryptoDiva is to offer safe technologies and standard procedures for the investment and financing of encrypted currencies.

The second non Guardian Representative placed #28 seat at the time of writing this article has 40,103,538 votes.
To this day CryptoDiva hasn't published their community growth/support plan nor filled their "candidate" page.


Currently, only a few exchanges of all 50 that supported the TRX token swap allowed their users to withdraw their TRX.
The increase in voting dynamics is set to come soon. Be prepared.

<3 As soon as binance allows tokens withdrawed to their users, becometa will submit his candidacy.
By voting on becometayou will take part in the 30% reward pool share, help developing Kryptowaluty.org.pl forums and also support the promotion of cryptocurrencies and TRX in Poland.


NOTE
Not sure how to vote? Consider reading our step by step text and image tutorial.
Want to know more about becometa candidate? Head over here.

Strony: [1]