Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - becometa

Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12
136
Trzy aktualizacje:

1) przedstawiciele giełdy nie mówią już o wprowadzeniu wpłat przez PayPal jako o pewniku jednak dalej nie wykluczają, że taka opcja pojawi się w drugim kwartale tego roku

2) na YouTube opublikowany został film prezentujący interfejs oraz jego funkcjonalności (beta)

3) zmieniła się data uruchomienia bety. Aktualna to 5 lutego.
Kolejni chętni będą dopuszczani do testów w następujący sposób:

1) Runda 1: zgłoszenia od 12/01/2018 do 23/01/2018 (1000 miejsc)
2) Runda 2: zgłoszenia od 23/01/2018 do 26/01/2018 (1000 miejsc)
3) Runda 3: zgłoszenia od 26/01/2018 aż do wyczerpania wolnych miejsc (1000 miejsc)

137
{alt}
26.01.2018 - piątek. W godzinach porannych z Japońskiej giełdy Coincheck zniknęło 526 milionów NEM (XEM) - co w przeliczeniu daje około 400 milionów dolarów, czyli ponad 1,3 miliarda złotych polskich.

Pierwsze sygnały o problemach giełdy pojawiły się w okolicach godziny 19.25 25 stycznia, kiedy giełda poinformowała, że wpłaty NEM zostały wstrzymane. Godzinę później jakiekolwiek ruchy związane z tą kryptowalutą (zakup, sprzedaż, wpłata, wypłata) zostały zablokowane. O godzinie 9.00 26 stycznia na Twitterze giełdy opublikowany został kolejny wpis o zablokowaniu wszelkich wypłat, nawet w japońskich jenach (JPY). W okolicach godziny 15 tego samego dnia, prezes fundacji NEM - Lon Wong - w wywiadzie przeprowadzonym dla portalu CryptoNews.com, powiedział:

Cytat: Oryginalna wypowiedź
As far as NEM is concerned, tech is intact. We are not forking. Also, we would advise all exchanges to make use of our multi-signature smart contract which is among the best in the landscape. Coincheck didn't use them and that's why they could have been hacked. They were very relaxed with their security measures

Cytat: Tłumaczenie słów prezesa fundacji NEM
Jeżeli chodzi o NEM, to technologia jest nienaruszona/niezłamana. Nie dokonamy forku. Chcielibyśmy doradzić wszystkim giełdom aby zaczęły używać naszego wielo-sygnaturowego smart kontraktu, który jest jednym z najlepszych. Coincheck z niego nie korzystał i być może jest to powód, który spowodował, że zostali zhackowani. Coincheck był bardzo pewny swoich rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa/był o nie spokojny.

Lon Wong nazwał również tę kradzież największą w historii.

Inne źródła, których póki co nie cytujemy mówią o możliwości wykradzenia z portfeli giełdy przez włamywaczy dużej ilości Ripple (XRP).

Prawdopodobne adresy w blockchain NEM, których dotyczy sprawa:
#1, #2, #3, #4, #5

Źródła: https://cryptonews.com/news/coincheck-hacked-more-than-500-million-xem-stolen-1093.htm oraz https://twitter.com/coincheck_en oraz https://crypto-shinobi.com/?p=2123&lang=en oraz https://twitter.com/nikkei_veritas

138
{alt}
Polski Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie przeprowadzonym dla Bloomberga w Davos, na pytanie reporterki o Bitcoin, kryptowaluty i ewentualne regulacje powiedział:
Polska zajmie się regulacją tematu kryptowalut i zablokuje do nich dostęp
lub wdroży szczególne przepisy - aby nie powtórzyć skandalu Amber Gold.


Cytat: Zapis wywiadu po Angielsku
Reporter: Final question on Bitcoin or cryptocurrencies. Do you look at them?
Mateusz Morawiecki: We look at them.
Reporter: Will you regulate them?
Mateusz Morawiecki: We are going to regulate more. We can (indistinct) with some shadowbanking activities, so Bitcoin and plus shadowbanking. We've experienced a very big shadowbanking scandal a couple of years ago called Amber Gold and we don't want to have another one.
Reporter: Ok, very quickly. How would you regulate them? Would you ban them?
Mateusz Morawiecki: Either. Ban or we will introduce some special provisions, special regulations so that not too many unaware people are involved so this not another Ponzi Scheme.
Cytat: Tłumaczenie wywiadu
Reporterka: Ostatnie pytanie na temat Bitcoina i/lub kryptowalut. Czy zwracacie na nie uwagę/monitorujecie je?
Mateusz Morawiecki: Tak zwracamy na nie uwagę/monitorujemy je.
Reporterka: Czy uregulujecie je prawnie?
Mateusz Morawiecki: Będziemy je regulować. (w tym miejscu nie jesteśmy w stanie zrozumieć co na myśli miał premier). Niedawno doświadczyliśmy bardzo dużego skandalu shadowbankingowego (szarej bankowości) o nazwie Amber Gold i nie chcemy mieć kolejnego.
Reporterka: Ok, na szybko. Jak je uregulujecie prawnie? Zakażecie ich?
Mateusz Morawiecki: Zakażemy bądź wprowadzimy pewne specjalne przepisy, specjalne regulacje, aby nie włączyło się w to zbyt wielu nieświadomych ludzi oraz aby nie okazało się to kolejną piramidą Ponziego.Źródło: https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-01-24/polish-pm-asks-is-euro-part-of-the-solution-or-the-problem-video (pytanie o Bitcoin pojawia się w 9:53 minucie)

PS: Dziękuję użytkownikowi Wykopu, grucki za informację o tym wywiadzie na tamtejszym mikroblogu.

139
Artykuł został ostatecznie poprawiony i zaktualizowany.
Dziwi brak ocen dla IOTA oraz TRON, które były zapowiadane w wywiadzie.

140
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został przyjęty we wtorek 22 stycznia 2018 roku.
Dokument opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji (kliknij aby otworzyć PDF).
Poniżej znajdują się najważniejsze aspekty, które pośrednio lub bezpośrednio odnoszą się do rynku kryptowalut, działalności giełd lub kantorów.

Interesujące dla wszystkich może być to, że w projekcie znalazła się definicja kryptowalut.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Cytat
(...)
walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumiem u ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego
Cytat
17) rachunku - rozumie się przez to:
(...)
e) prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych
zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut
wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany

Pojawiły się również zapisy, kogo dokładniej tyczy się ustawa.

Art. 2. l. Instytucjami obowiązanymi są:
Cytat
(...)
12) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;

142
Archiwum / W Whale
« : 2 lat temu »
{alt}
Kim jest Whale
Wieloryb

Mianem wieloryba, wielorybów określa się osoby, które są w posiadaniu znaczącej ilości danej kryptowaluty i/lub przez co są w stanie swoimi działaniami wpływać na kurs lub nawet nim sterować.

Osoby posługujące się tym określeniem nie rzadko zwracają również uwagę na to, że Whale posiada cenną informację, o której nie wiedzą jeszcze inni, przez co gwałtowne ruchy kursów w dół lub w górę są jego/ich dziełem.
Dla innych z kolei długie utrzymywanie się kursu na określonym poziomie pomimo pozytywnych nastrojów na rynku bądź dobrych informacji wypływających od deweloperów projektu, uzależnione jest od tego, że Whale stara się swoimi działaniami zatrzymać kurs, aby wykupić jak największą ilość danej kryptowaluty.

143
Archiwum / A Altcoin / Alt
« : 2 lat temu »
{alt}
Co to jest Altcoin
Alternatywna kryptowaluta / Alternatywa Bitcoina

Mianem Altcoina określane są wszystkie kryptowaluty, które powstały po Bitcoinie w celu rozwiązania określonego problemu, osiągnięcia zamierzonego przez twórców celu lub po prostu w celu osiągnięcia sukcesu i korzyści majątkowych.

Istnieje również druga, mniej używana i przyjmowana definicja Altcoina:
Cytat
największa alternatywa lub alternatywy dla Bitcoina, która lub które bezpośrednio z nim rywalizuje lub rywalizują. Wszystkie inne kryptowaluty to tak zwane „Shitcoiny"

144
Archiwum / F Fork (Hard Fork / Soft Fork)
« : 2 lat temu »
{alt}
Co to jest Fork
Rozłam / Rozdzielenie / Podział / Rozgałęzienie

Z forkiem, mamy do czynienia kiedy deweloperzy (część deweloperów) danej kryptowaluty lub jej społeczność (część społeczności) decyduje się na porzucenie obecnego łańcucha bloków (blockchain) oraz zasad w nim obowiązujących na poczet jego alternatywnej wersji, która zawiera pewne modyfikacje (mniej lub bardziej widoczne). Dokonanie się forku niesie za sobą konieczność wyboru przez całą społeczność danej kryptowaluty, z którego łańcucha bloków będzie dalej korzystać (wspierać).

W dziedzinie kryptowalut rozróżniamy trzy typy forków:
1) Soft Fork
Zmiana w kodzie obsługujący sieć (blockchain, protokół) danej kryptowaluty, która jest kompatybilna ze wcześniej wydanymi wersjami oprogramowania/klienta/aplikacji ją obsługujących.
Przykład: Mieszkańcy nowo powstałego osiedla "Działkowe" wprowadzili się do swoich mieszkań. Po tygodniu deweloper stwierdza, że ze względów estetycznych oraz dla wygody samych mieszkańców, trzeba obrócić w poziomie zamki w drzwiach. Tym samym jeżeli dotychczasowo wkładali klucz do zamka w ten sposób "F", to po zmianach będą go wkładać w ten sposób "ꟻ". Mieszkańcy dostaną się do swojego mieszkania korzystając ze starych kluczy. Wystarczy aby zapamiętali aby wsadzać klucz do zamka obrócony względem tego co było tydzień temu.

2) Hard Fork
Zmiana w kodzie obsługującym sieć (blockchain, protokół) danej kryptowaluty, która nie jest kompatybilna ze wcześniej wydanymi wersjami oprogramowania/klienta/aplikacji ją obsługujących. Dokonanie się hard forku wymusza konieczność zaktualizowania w/w do najnowszej wersji w celu dalszego uczestniczenia w sieci. Hard fork oddziałuje na całą społeczność kryptowaluty.
Przykład: Mieszkańcy nowo powstałego osiedla "Działkowe" wprowadzili się do swoich mieszkań. Po tygodniu deweloper stwierdza, że ze względów estetycznych oraz dla wygody i bezpieczeństwa samych mieszkańców trzeba wymienić zamki na takie, które zawierają certyfikat oraz polski atest. Mieszkańcy nie dostaną się do swoich mieszkań korzystając ze starych kluczy.

3) User Activated Soft Fork (UASF)
W trakcie uzupełniania

Przykłady znanych forków, które dokonały sięw przeszłości:
Jak z Ethereum (ETH) powstało Ethereum Classic (ETC)
Rozłam i powstanie Bitcoin Cash (BCC)

145
Archiwum / A Address
« : 2 lat temu »
{alt}
Czym jest Address
Adres portfela

Address, to w bardziej fachowym ujęciu reprezentacja klucza publicznego należącego do danego użytkownika. W sferze kryptowalut każdy adres posiada dwa klucze. Pierwszym z nich jest klucz prywatny, którego nie powinien znać nikt poza Tobą. Drugim z nich jest klucz publiczny, który spokojnie możesz udostępniać innym (chyba, że zależy Ci na prywatności - wtedy oczywiście jego również trzymaj dla siebie). Aby dostać się do środków, które widzisz pod danym adresem (kluczem publicznym), musisz znać jego klucz prywatny.

Warto odwiedzić:
100 najbogatszych adresów Bitcoin
100 najbogatszych adresów Litecoin
400 najbogatszych adresów Ethereum

Wytłumaczenie pojęcia Adres na przykładzie
Wyobraźmy sobie, że na terenie całego kraju wysypane zostały małe, pancerne sejfy, każdy wielkości 70 na 70 cm z zamkiem szyfrowym zawierającym cyfry oraz litery. Szyfr odblokowujący każdy sejf ma długość 40 znaków (klucz prywatny). W ręce trzymasz listę w której każdy sejf ma podany dokładną lokalizację (klucz publiczny). Bez znajomości tego długiego szyfru szanse na dostanie się do środka w celu sprawdzenia zawartości są... nikłe.

W bardzo dużym skrócie telegraficznym, adres to inaczej portfel w którym znajdują się Twoje kryptowaluty / kryptowaluta.

146
Archiwum / H Hash
« : 2 lat temu »
{alt}
Co to jest Hash #
Funkcja mieszająca / Skrót / Suma kontrolna

Hash, to inaczej rezultat lub wynik potraktowania tekstu odpowiednim skryptem, który przemienia go w ciąg tekstu, który wygląda na losowo ułożone cyfry oraz litery - nazywamy go "cyfrowym odciskiem palca", "sumą kontrolną" lub "skrótem". Hash posiada wcześniej ustaloną długość oraz strukturę.

Przykłady najbardziej popularnych funkcji mieszających:
CRC32: 13768f13 / Ala ma 10 Bitcoinów
MD5: 2eddf30a05904f1f4b2f4b8761100c7a / Janek ma 100 Bitcoinów
SHA1: d36a0efd3f7edc6110944d4aeb279539c195f354 / Janusz nie ma żadnych Bitcoinów

Przykłady najbardziej popularnych funkcji mieszających w kryptografii
bcrypt: $2b$10$FcYNDQK6P5ELRCFsdcBT2uZoceEEtFL5vEG7PvaxywbobaYDD2Ri6 / Kryptowaluty.org.pl
SHA256: cHqsmDLSB3WO5tLjWbZRuQe5uKg4CgEKLLhWlwP0JaQ= / Funkcja hashująca

Funkcje mieszające mają to do siebie, że każda, nawet najmniejsza zmiana w danym ciągu tekstowym, potrafi dać całkowicie inną "sumę kontrolną" / "skrót".

Przykład tekstu różniącego się 1 dodatkową cyfrą: suma kontrola tych tekstów dla funkcji mieszającej bcrypt:
Ala ma 10 Bitcoinów
$2b$10$BH1ShzFUzZEnxzHtmeOzPOmOqcRwl3r9gqGZOYvo0wrEHLCgI61qW
Ala ma 100 Bitcoinów
$2b$10$HkeS8UbycQdYUr.7sANpXOLSaNTjaoeCSQiw8LROKic8mv4XdVmiy

147
Najważniejsze informacje o UPCoin:
 • Data uruchomienia: Kwiecień 2018
 • Siedziba: W trakcie wyboru
 • Biura:  W trakcie wyboru
 • Licencja: W trakcie wyboru
 • Rejestracja: Kliknij tutaj
Handel:
 • Wpłaty: brak fiat - tylko kryptowaluty, darmowe (w Q2 2018 pojawią się wpłaty fiat: PayPal, Perfect Money, AdvCash, ePay, tPay, liquidpay, oxipay, CryptoPay, BitGo)
 • Wypłaty: brak fiat - tylko kryptowaluty (prowizja w trakcie ustalania)
 • Prowizja za transakcje: 0.2%
 • Funkcje: limit order, market order, trailing stop, stop order, stop limit, immediate or cancel
 • Aplikacja mobilna: brak danych

Bezpieczeństwo:
 • W trakcie wyboru)

Incydenty bezpieczeństwa w przeszłości:
 • BRAK

Inne informacje:
 • W marcu giełda otworzy się dla wszystkich i oficjalnie wystartuje.

Informacje z beta testów (06/02/2018 - 31/02/2018):

>> Po głębszej analizie IP serwerów, kodu strony oraz sposobu wypowiadania się przez przedstawicieli giełdy wszystko wskazuje na to, że jej twórcami są rosjanie. Giełda chlubi się tym, że jej pracownicy pozostają kompletnie anonimowi po to aby nie mogli stać się ofiarą żadnego ataku socjotechnicznego.

Ciekawostki
>> dla osób mniej obeznanych z tematem giełd udostępniona została funkcja opóźnienia dodania oferty sprzedaży/zakupu do listy zleceń po kliknięciu "kup/sprzedaj". Interwały: 5 sekund, 10 sekund lub 15 sekund
>> wchodząc na swój profil wyświetlana jest lista aktywnych sesji (w przeglądarce) wraz z IP oraz lokalizacją
>> giełda daje możliwość otrzymywania na mail: informacji o przeprowadzonych transakcjach, fakturach, adnotacjach bezpieczeństwa oraz tak zwane "codzienne raporty", które będą podsumowywać każdy dzień
>> przy składaniu zlecenia możemy operować procentami (%) w celu wskazania ilości jaka nas interesuje
>> przy składaniu zlecenia poniżej aktualnej ceny rynkowej wyświetlany jest komunikat z informacją o tym o ile (w %) zlecenie jest niższe/wyższe i czy na pewno chcemy je złożyć


Zrzuty ekranu:
Kliknij

148
Przedstawiciel Urzędu Nadzoru Finansowego Korei Południowej poinformował, że Urząd przeprowadza śledztwo w celu wykrycia czy zjawisko tak zwanego Insider Tradingu (a więc wykorzystywania informacji niedostępnych dla innych w celu wzbogacenia się) występuje wśród pracowników giełd kryptowalut.

Przy okazji Minister Urzędu ds. Koordynacji Polityki Rządu, Hong Nam-ki, zapowiedział, że uregulowanie kwestii handlu kryptowalut, giełd kryptowalut i opracowanie jednolitej polityki w tym zakresie zajmie trochę czasu.

Jeżeli okazało by się, że miało to miejsce na dużą skalę, możemy spodziewać się kolejnych wahań kursów i utraty zaufania do wybranych giełd.Źródło: https://www.coindesk.com/korean-regulator-investigating-staff-insider-trading-of-cryptocurrencies/


149
Archiwum / Dziennik zmian
« : 2 lat temu »
18.01.2017
 • Dodanie ikonek dla każdego z działów podrzędnych
 • Poprawienie wyglądu stopki
 • Poprawienie wyglądu strony na dużych monitorach (pojawiające się suwaki w niektórych miejscach)
 • Poprawienie opisów niektórych działów (literówki)
 • Uruchomienie kampanii reklamowej w AdWords
 • Dodanie informacji do stopki o prawach autorskich oraz wykorzystanych zasobach
 • Dodanie paska zachęcającego gości do rejestracji na forum (pasek przyklejony jest do samej góry strony)

19.01.2018
 • Ukończenie regulaminu forum i umowy rejestracyjnej
 • Dodanie pola w ustawieniach konta: Czy życzysz sobie otrzymywać newsletter?

21.01.2018
 • Dodanie tagu BBCode [flag] do wyświetlania flag państw (przykład [flag]pl[/flag] daje rezultat w postaci )
 • Uproszczenie menu administracyjnego
 • Dodanie listy najnowszych tematów nad Shoutboxem

22.01.2018
 • Dodanie najważniejszych poradników do menu głównego Serwisu

23.01.2018
 • Dodanie zabezpieczenia, które uniemożliwia powiększanie ilości wyświetleń danego tematu przez jedną osobę. Licznik wyświetleń powiązany jest z konkretnymi zalogowanymi użytkownikami lub sesjami gości.

150
W imieniu załogi, chciałbym zapytać w jaki sposób trafiłeś(aś) na nasze forum?
Staramy się aby było ono jak najbardziej rozpoznawalne, tak więc będziemy wdzięczni za pozostawienie informacji i/lub głosu w ankiecie.

W najbliższym czasie planujemy tak zwaną kampanię uświadamiającą, w której do wygrania będą... kryptowaluty!
Szczegóły w tym momencie są wypracowywane.

 :jupikajej:

Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12